Nyhed!

Jordemodervagten
er en ny landsdækkende vagtordning

Jordemodervagten giver dig mulighed for at komme i kontakt med en erfaren jordemoder alle ugens dage – på det tidspunkt, der passer dig.

En konsultation med jordemodervagten indeholder:

15 minutters
samtale

med en erfaren
jordemoder.

Faglig vurdering

af den akutte
situation og hjælp
til at komme videre.

Journalnotat

som gemmes i 10 år
i henhold til lov-
givningen.

Henvisning

med formidling af
kontakt til relevant
instans.

Mulighed for
ultralyds-
scanning*

på privat scannings-
klinik inden for 12 timer.

*Scanning foretages i henhold til priser på den pågældende scanningsklinik.

Du behøver ikke have dansk CPR-nummer for at benytte jordemodervagten

Jordemodervagten

Baggrund og vision

I mit 20 år lange jordemoderliv og med mange års erfaring som privat jordemoder med scanningsklinik, oplever jeg ofte at blive kontaktet af gravide med forskellige spørgsmål og problematikker. Min klare oplevelse er, at det har stor betydning for de gravide, at de kan få hurtig adgang til jordemoderen, når de føler et behov. Det kan være akut opståede bekymringer pga. f.eks. blødning eller smerter, eller det kan være mere almindelige jordemoderfaglige spørgsmål, som den gravide har et behov for at få hurtigt besvaret.

Med Jordemodervagten får gravide – uafhængigt af graviditetsuge - nu mulighed for en konsultation med en af vores erfarne jordemødre alle ugens syv dage fra 7 morgen til 23 aften.

Jordemoderen giver en faglig vurdering af, om du har brug for yderligere undersøgelse hos f.eks. din egen læge, lægevagten eller fødegangen. Hvis du har behov for en scanning kan vi hjælpe dig med en tid hos en privat scanningsklinik i vores landsdækkende netværk af samarbejdspartenere.

Vores målsætning er at give dig en tid til scanning hurtigst muligt – helst inden for 12 timer.

Louise Zielinski
Jordemoder & indehaver

Priser

Pr. konsultation

Dagtimer (7-16) kr. 250
Aften (16-23) kr. 450
Weekend / helligdage kr. 550

*Scanning foretages i henhold til priser på den pågældende scanningsklinik.

Sådan betaler du:

Betalingen sker på mobilepay nr. 87387 til “Storkereden” - anfør venligst navn på personen der modtager konsultationen.

Louise Zielinski

Jordemoder gennem 20 år

Konsultation på dansk og engelsk

Afaf Kabbani

Jordemoder gennem 14 år

Konsultation på dansk, arabisk og engelsk